Piškotki in Gdpr

KATERE PODATKE ZBIRAMO? IN ZA KAKŠNE NAMENE?

Naslednje osebne podatke (v nadaljevanju Osebni podatki) zbiramo glede na to, kako in v kolikšni meri uporabljate našo Spletno stran in/ali Storitve:

 1. Podatki, potrebni za registracijo in dostop do spletnega mesta

Za namene registracije na naši Spletni strani, poznejše prijave na našo Spletno stran in dostopa do naših prilagojenih storitev na Spletni strani obdelujemo naslednje osebne podatke: vaše ime, priimek, naslov in e-poštni naslov ter opcijsko tudi telefonsko št.

Obdelava podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranki ste vi in mi. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(b) Uredbe GDPR.

 1. Podatki, potrebni za zagotavljanje storitev

Z namenom zagotavljanja naših Storitev (to je [dobave blaga, ki ste ga naročili / storitve, ki ste jo kupili]) obdelujemo naslednje osebne podatke: (i) vaše ime, (ii) priimek, (iii) naslov, (iv) e-poštni naslov, (v) telefonsko številko in (vi) podatke o vaši plačilni kartici (zlasti številko kartice, datum poteka veljavnosti in CVV kodo).

Obdelava podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranki ste vi in mi. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(b) Uredbe GDPR..

 1. Podatki, zbrani za namene trženja

Za namene prejemanja naših novic in/ali letakov, informacij o popustih, posodobitvah, izboljšavah in ponudbah ter drugega tržnega gradiva v obliki e-poštnih sporočil, SMS sporočil ali poštnih pošiljk in/ali obvestil obdelujemo vaše: (i) ime, (ii) priimek, (iii) e-poštni naslov, (iv) telefonsko številko in (v) naslov.

Osebne podatke obdelujemo z vašim izrecnim soglasjem. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(b) Uredbe GDPR..

Če se odločite, da ne želite več prejemati takšnih sporočil, imate pravico umakniti svoje soglasje s klikom na hipertekstno povezavo neposredno v e-poštni komunikaciji. Če prekličete soglasje, ne boste več prejemali obvestil o popustih, posodobitvah, izboljšavah in ponudbah. Soglasja za prejemanje e-poštnih sporočil, ki vsebujejo obvestila, povezana z zagotavljanjem Storitev, ni mogoče preklicati. 

 1. Podatki, zbrani pri vaši uporabi naše Spletne strani

Za namene nenehnega izboljševanja naših Storitev, razvoja vaše uporabniške izkušnje med uporabo naše Spletne strani, obdelujemo podatke, ki se nanašajo na: (i) vaš računalnik, (ii) obisk ali uporabo naše Spletne strani in/ali naših Storitev (vključno z vašim IP naslovom, geografsko lokacijo, vrsto in različico vašega brskalnika/operacijskega sistema, povezavami do virov, dolžino obiska spletnih mest in premiki na naših Spletnih straneh ali kakršnimikoli podobnimi podatki, ki jih Podjetje lahko pridobi neposredno ali posredno od tretjih oseb), (iii) ustvarjene med vašo uporabo naše Spletne strani in/ali Storitev ali ustvarjene med uporabo naših Storitev (vključno s časovnim razporedom, pogostostjo in vzorcem uporabe Spletne strani).

Osebne podatke obdelujemo z vašim izrecnim soglasjem. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(b) Uredbe GDPR.

 1. Podatki, zbrani, ko pustite svoj komentar/oceno

Za namene ocenjevanja ali objave komentarja na naši Spletni strani bomo obdelovali naslednje osebne podatke, ki jih boste, skupaj z oceno/komentarjem, pustili na naši Spletni strani: vaše (i) ime, (ii) priimek, (iii) vzdevek, ki ga boste izbrali za komentar/oceno in (iv) kakršnekoli druge podatke, ki jih boste navedli v oceni/komentarju.

Osebne podatke obdelujemo z vašim izrecnim soglasjem. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(b) Uredbe GDPR.

 1. Podatki, zbrani med komunikacijo z nami

Za namene komuniciranja z nami iz kateregakoli razloga (na primer podpora pri uporabi Spletne strani / uporabi Storitev, reklamacija, reševanje kakršnihkoli težav itd.) bomo obdelovali naslednje osebne podatke: (i) vaše ime, (ii) priimek, (iii) naslov, (iv) e-poštni naslov, (v) telefonsko številko, (vi) vsebino komunikacije, (vii) metapodatke, ki so povezani s komunikacijo in (viii) ) vse druge potrebne podatke, ki jih boste navedli v komunikaciji.

Obdelava podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranki ste vi in mi. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(b) Uredbe GDPR.

NA PODLAGI ČESA ŠE LAHKO OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Poleg zgoraj navedenega imamo pravico obdelovati vaše Osebne podatke za namene izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti iz člena 6 (1) (c) Uredbe GDPR ali za zaščito naših legitimnih interesov v skladu s členom 6 (1) (f) Uredbe GDPR, na primer zaradi preprečevanja goljufij, varnosti omrežij in podatkov ter neposrednega trženja.

Vaše Osebne podatke bomo obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo in bomo zaščitili vaše Osebne podatke pred zlorabo in/ali nezakonitim razkritjem.

KOMU POSREDUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Z namenom omogočanja dostopnosti naše Spletne strani in/ali Storitev (in kadar je to potrebno glede na okoliščine) imamo pravico razkriti vaše Osebne podatke (in vi se strinjate s takim razkritjem) v skladu z načelom minimiziranja na omejen krog oseb in to le našim zaposlenim, podizvajalcem, uradnikom, svetovalcem, prodajnim zastopnikom, dobaviteljem ali osebam, ki so povezane s Podjetjem in Ponudnikom storitev v obsegu, ki je ustrezen in potreben za dosego namena, določenega v teh Pogojih, zlasti naslednjim osebam:

Pošta Slovenije ob oddaji pošiljk

Poleg tega lahko razkrijemo vaše osebne podatke: (i) v obsegu, ki ga zahteva veljavna zakonodaja, (ii) v zvezi z morebitnim nerešenimi ali prihodnjimi sodnimi postopki ali (iii) s ciljem dokazovanja, izvajanja ali zagovarjanja naših zakonskih pravic (vključno z razkritjem vaših Osebnih podatkov tretjim osebam z namenom preprečevanja goljufij in minimizacije plačilnih tveganj).

Podatke, na podlagi katerih vas ni mogoče identificirati: Imamo pravico razkriti vaše osebne podatke na podlagi katerih vas ni mogoče identificirati (vključno z anonimnimi podatki o uporabi naše Spletne strani in/ali Storitev, povezavami/izhodnimi stranmi in URL naslovni, vrstami platform, številom klikov itd.) tretjim osebam, ki jih takšni podatki zanimajo zaradi razumevanja načina, kako uporabljate določene storitve.

Vaših Osebnih podatkov, na podlagi katerih vas je možno identificirati ali lokalizirati, ne delimo s tretjimi osebami za namene neposrednega trženja.

Nekaterim tretjim osebam lahko dovolimo, da na našem Spletnem mestu objavljajo reklame in tržne informacije. Takšne tretje osebe uporabljajo tehnologijo, ki pošilja neposredno v vaš brskalnik ponudbe ali povezave na ponudbe, ki se nato pojavijo kot del spletnega mesta po katerem brskate. V tem primeru bodo samodejno prejeli podatke o vašem IP naslovu. Uporabljajo lahko tudi druge tehnologije (npr. piškotke, JavaScript ali spletne svetilnike), ki merijo učinkovitost njihovih oglasov in tudi prilagajajo vsebino oglasov, ki jih vi vidite. Takšnim tretjim osebam ne razkrivamo podatkov, ki bi jim omogočili prilagajanje tako pridobljenih podatkov. Prosimo, upoštevajte, da če oglaševalec od nas zahteva, da objavimo oglas določeni skupini strank in vi odgovorite na ta oglas, lahko ta oglaševalec ali oglasni strežnik sklepa, da pripadate skupini do katere želi priti. Ti pogoji niso namenjeni urejanju vašega odnosa s katerokoli tretjo osebo, ki uporablja zgoraj navedene tehnologije. Če želite več informacij, preberite pogoje obdelave osebnih podatkov takšnih oglaševalcev.

KAKO DOLGO BOMO OBDELOVALI VAŠE OSEBNE PODATKE?

Če ni drugače določeno z veljavno zakonodajo, imamo pravico obdelovati vaše Osebne podatke v obliki, ki omogoča vašo identifikacijo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili Osebni podatki posredovani (to lahko vključuje obdobje, v katerem obiskujete našo Spletno stran ali uporabljate naše Storitve in/ali dokler traja namen obdelave Osebnih podatkov), če ni določeno drugače, v naslednji dolžini:

 1. Podatki, potrebni za registracijo in dostop do Spletnega mesta

Podatke, potrebne za registracijo in dostop do Spletnega mesta, bomo obdelovali od datuma vaše registracije na Spletni strani do 30 dni od datuma, ko svojo registracijo prekličete. Podatke bomo v tem roku (tj. 30 dni po preklicu registracije) obdelovali le z namenom prekinitve pogodbenega razmerja med nami in vami, ki je nastalo z vašo registracijo na Spletni strani, razrešitve morebitnih sporov, ki izhajajo iz tega naslova in zaščite vseh naših zakonitih interesov).

 1. Podatki, potrebni za zagotavljanje Storitev

Podatke, potrebne za zagotavljanje Storitev, bomo obdelovali od datuma, ko ste Storitev naročili, do njene dokazljive dobave (tj. do datuma, ko vam bo blago dostavljeno in cena plačana).

 1. Podatki, zbrani za namene trženja

Podatke, zbrane za tržne namene, bomo obdelovali od datuma, ko nam boste dali soglasje za takšno obdelavo, do datuma (i) preklica vašega soglasja ali (ii) preklica registracije na Spletni strani.

 1. Podatki, zbrani pri vaši uporabi naše Spletne strani

Podatke, zbrane za tržne namene, bomo obdelovali od datuma, ko nam boste dali soglasje za takšno obdelavo, do datuma (i) preklica vašega soglasja ali (ii) preklica registracije na Spletni strani.

 1. Podatki, zbrani, ko pustite svoj komentar/oceno

Podatke, zbrane za tržne namene, bomo obdelovali od datuma, ko nam boste dali soglasje za takšno obdelavo, do datuma (i) preklica vašega soglasja ali (ii) preklica registracije na Spletni strani.

 1. Podatki, zbrani med komunikacijo z nami

Podatke, zbrane v komunikaciji z nami, bomo obdelovali od datuma njihovega prejema do datuma, ko bo obdelana vaša zahteva, ki izhaja iz e-poštne komunikacije.

Imamo pravico obdelovati vaše osebne podatke dlje kot je zgoraj navedeno, če je to potrebno (i) za namene izpolnitve naših zakonskih obveznosti, (ii) s ciljem dokazovanja, izvajanja ali zagovarjanja naših zakonskih pravic (vključno z razkritjem podatkov tretjim osebam z namenom preprečevanja goljufij in minimizacije plačilnih tveganj).

KAKO LAHKO PREKLIČETE SVOJE SOGLASJE?

Svoje Soglasje lahko kadarkoli prekličete po lastni presoji po e-pošti ali po telefonu.

KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE IN OBVEZNOSTI?

Imate pravico:

Do dostopa do svojih Osebnih podatkov

Zlasti zahtevajte informacije o: (i) namenu obdelave Osebnih podatkov, (ii) kategorijah obdelovanih osebnih podatkov, (iii) prejemnikih, katerim so posredovani Osebni podaje in (iv) o času hrambe vaših osebnih podatkov.

Do popravljanja Osebnih podatkov

V primeru, da ugotovite, da obdelujemo vaše napačne Osebne podatke, prosimo, da nas o tem obvestite in mi bomo takšne napačne podatke brez nepotrebnega odlašanja popravili.

Do brisanja Osebnih podatkov (Pravica do pozabe)

Vaše Osebne podatke bomo izbrisali v primeru, če: (i) Osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani, (ii) prekličete svoje soglasje z obdelavo osebnih podatkov v skladu s pogoji, ki so navedeni v Pogojih, (iii) ugovarjate obdelavi Osebnih podatkov, (iv) smo nezakonito pridobili vaše Osebne podatke, (v) imamo pravno obveznost izbrisati vaše Osebne podatke ali (vi) so Osebni podatki bili pridobljeni v povezavi s ponudbo storitev informacijske družbe.

Do omejevanja obdelave Osebnih podatkov

Imate pravico omejiti obdelavo svojih Osebnih podatkov v primeru, če: (i) ugovarjate točnosti Osebnih podatkov in to v obdobju preverjanja njihove točnosti, (ii) je obdelava vaših Osebnih podatkov nezakonita in ugovarjate izbrisu Osebnih podatkov namesto omejitve njihove uporabe, (iii) vaših Osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje pravnega zahtevka ali (iv) ugovarjate obdelavi Osebnih podatkov dokler ne preverimo, ali zakoniti razlogi na naši strani prevladujejo nad vašimi zakonitimi interesi.

Do prenosljivosti Osebnih podatkov

Imate pravico do pridobitve svojih Osebnih podatkov, ki smo jih obdelovali, v strukturirani, pogosto uporabljani in strojno berljivi obliki z namenom prenosa teh Osebnih podatkov na drugega upravljavca.

Do nasprotovanja obdelavi Osebnih podatkov

Imate pravico ugovarjati obdelavi Osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov, trženja in profiliranja, povezanega z neposrednim trženjem.

Sprožiti postopek pred nadzornim organom

Če sumite, da so bile kršene vaše pravice v zvezi z varstvom vaših Osebnih podatkov, imate pravico sprožiti postopek pred nadzornim organom.

ALI UPORABLJAMO AVTOMATIZIRANO ODLOČANJE IN PROFILIRANJE? KAKO DELUJE?

Za zagotavljanje naših Storitev ne uporabljamo: (i) avtomatiziranega individualnega odločanja (tj. zbiramo vaše Osebne podatke, ki jih naknadno ocenimo s tehničnimi sredstvi, brez kakršnegakoli človekovega posredovanja. Nadalje vam na podlagi takšne ocene zagotavljamo naše Storitve) in (ii) profiliranja (tj. zbiramo in ocenjujemo vaše Osebne podatke kot tudi podatke o vašem ravnanju na naši Spletni strani, da vas vključimo v določeno skupino ljudi in kasnejšo analizo in napoved vaših interesov, nadaljnjega vedenja itd.).

ALI OBDELUJEMO OSEBNE PODATKE OTROK?

Menimo, da je varstvo zasebnosti vaših otrok še posebej pomembno. Zaradi tega zavestno ne zbiramo osebnih podatkov oseb, mlajših od 16 let. Če ste mlajši od 16 let, prosimo, ne pošiljajte nam svojih Osebnih podatkov, vključno z vašim imenom, naslovom stalnega prebivališča, telefonsko številko ali e-poštnim naslovom. Nihče, mlajši od 16 let, nima pravice razkriti svojih Osebnih podatkov na spletni strani. Če ugotovimo, da se katerikoli Osebni podatek, ki ga obdelujemo, nanaša na osebo, mlajšo od 16 let, hkrati pa nismo prejeli soglasja zakonitega zastopnika te osebe, bomo takšen Osebni podatek nemudoma izbrisali. Če sumite, da morda obdelujemo podatke od ali o osebah, mlajših od 16 let, nas kontaktirajte.

KAKO OBDELUJEMO FINANČNE OPERACIJE?

Vse finančne operacije in transakcije, ki se elektronsko izvajajo na naši Spletni strani ali v povezavi z našimi Storitvami, bodo obdelane prek ponudnikov spletnih plačilnih storitev. Vaše Osebne podatke bomo posredovali ponudniku spletnih plačilnih storitev samo v obsegu, ki je potreben za obdelavo plačil, ki jih opravite prek naše Spletne strani, za povračilo plačil in za reševanje pritožb in poizvedb v zvezi s plačili in povračili.

IMATE ŠE KAKŠNO VPRAŠANJE?

Če se želite obrniti na nas v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ali če želite uveljaviti katerokoli od pravic, določenih v Pogojih, nas kontaktirajte po e-pošti.

KAKO POSODABLJAMO NAŠE POGOJE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV?

Pridržujemo si pravico do spremembe teh Pogojev. V primeru, da Pogoje ali postopke spremenimo, bomo spremembe objavili na Spletni strani, tako da boste vedno imeli pregled o tem, kakšne podatke zbiramo, kako jih uporabljamo in v kakšnih okoliščinah jih lahko razkrijemo tretji osebi. Pomembno je, da Pogoje redno pregledujete, da se prepričate o morebitnih spremembah.

O PIŠKOTKIH

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke z informacijami, ki se začasno shranijo na vaš računalnik ob obisku spletne strani. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni strani/trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Piškotki so sestavni del sodobnih spletnih strani in sami po sebi niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode. Piškotki upravljavcu spletne strani ne dajejo dostopa do računalnika in podatki, ki se zberejo na tak način preko piškotkov, ne vključujejo osebnih podatkov. Za potrebe naše spletne strani/trgovine uporabljamo SEJNE PIŠKOTKE. Ti so nujni za delovanje sistema za urejanje in prikaz vsebin ter poskrbijo za pravilen sprejem elektronskih sporočil in vsebin na spletni strani. Piškotki se izbrišejo, ko uporabnik odide s spletne strani.

Vrste piškotkov

Piškotke delimo glede na invazivnost:

 • začasni ali sejni piškotki,
 • trajni ali shranjeni piškotki,
 • lastni piškotki,
 • drugi piškotki.

Vsaka vrsta piškotkov se v zakonodaji obravnava drugače, kar lastnikom spletnih strani in spletnim razvijalcem otežuje doseganje skladnosti z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in predvsem nalaga, da se morajo o problematiki zasebnosti piškotkov podrobno podučiti, ter o uporabi le-teh osveščati tudi svoje spletne obiskovalce. V primeru invazivnejših piškotkov pa morajo od obiskovalcev pridobiti soglasje za njihovo uporabo.

Kako upravljati s piškotki?

Večina spletnih brskalnikov omogoča, da nastavite vaše piškotke. Piškotke lahko zavrnete ali jih sprejmete s funkcijo, ki je že vgrajena v spletne brskalnike. Če piškotke zavrnete, lahko še naprej uporabljate našo spletno stran, vendar morda določene podstrani ne bodo pravilno delovale.

Piškotki, ki jih uporabljamo v spletni trgovini:

 

Tukaj pride seznam, ko bodo vse skripte naložene.

0
  0
  Košarica
  Košarica je prazna.Dodaj kakšen izdelek